L

K. Nordahls Trykkeri AS

Rådhusgata 2

8400 Sortland

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send oss mail her ;-)

w

Informasjon om filoppsett

Her finner dere nyttige oppsett i forbindelse med oversendelse av filer til K. Nordahls Trykkeri AS, bruk av PANTONE farger, ICC profiler med mer.

Oppløsning og farger
04.10.201610:13 Ørnulf Berthinussen

Kontroller sjekklisten før du sender oss filer

Sjekkliste før du sender filer
Ved bruk av pantonefarger, benytt Pantone solid coated (eks: PMS 485c)

Trykkjobber: lever filene i 100% størrelse med 3 mm utfallende trykk, ikke passmerker, alle sider i samme fil.
Plottejobber: lever filene i 10% størrelse med 0,5 mm bleed (blir 5mm når vi forstørrer!).
Vektoriser alle fonter + kurver.

Angi Pantone eller send oss prøvetrykk.

Sjekk oppløsning:
Arktrykk: 300dpi
Avistrykk: 200dpi

Storformat/plotter
For bilder fra 0,5 m til 5 m: 150-100 dpi i full størrelse (100%)
For bilder fra 5 m til 10 m: 100-70 dpi i full størrelse (100%)
For bilder fra 10 m til 50 m: 50-20 dpi i full størrelse (100%)

Bruk PDF-standard: PDF/X-4
Alle jobber skal konverteres til CMYK,
benytt følgende ICC profil:

Bestrøket papir: Coated FOGRA39
Ubestrøket papir: Uncoated FOGRA29

Filnavn lagres på følgende måte: firmanavn + mål(bxh).
(Eks: Kystverket_850x2200mm.pdf)

Ved spørsmål eller er du i tvil om filhåndtering; kontakt førtrykksavdelingen.