Trykksaker - Tips

Lever korrekt laget PDF

Ta kontakt

Generering av pdf-filer

En trykklar PDF vil si en PDF hvor fonter er innbakt i fila, bilder er høyoppløste (helst 300dpi – 600dpi hvis strek) og informasjon som skal være utfallende ligger 3mm utenfor nettoformatet. Skjæremerker kan gjerne være med på alle jobber som skal til plotting (plakater, bannere mm), ellers trengs dem ikke. Farger skal være i CMYK og eventuelle pantonefarger i tillegg. RGB vil også fungere, men da vil vi konvertere til CMYK før trykk – og dette medfører ekstrakostnad. For konvertering til CMYK kan Fogra 39 (bestrøket papir) eller Fogra 29 (matt ubestrøket papir) brukes for et godt resultat. VI bruker PDF standarden PDF/X-4.

Adobe Acrobat Distiller

En trykklar PDF lages best ved hjelp av Adobe Acrobat Distiller. For å få til det, printer man ut dokumentet på vanlig vis, men istedenfor å printe til en vanlig bordskriver, printer man til en virtuell Adobe-skriver (Adobe PDF) som lager en PDF ut av filen. (Eller man printer til en postscript fil, som man så åpner i Distiller for å konvertere til PDF). Vi anbefaler å bruke PDF-innstillingen ”High Quality Print”. Dette betinger at man har Adobe Acrobat Pro installert på maskinen.

Export som PDF

Når det gjelder genereringen av PDF fra ombrekkingsprogrammer som inDesign, QuarkXpress og lignende så kan dette også gjøres via export-funksjoner innbakt i programmene. Vær da nøye når du går gjennom innstillingene, slik at alle kritiske valg er satt riktig («font embedding», oppløsning, fargevalg, utfall osv.). Vi vil ha PDF som er generert i henhold til PDF/X-4 standard og med bruk av ICC-fargeprofil som beskrevet i første punkt.

Freeware

Windows-, Mac- og Unixbrukere kan også lage PDF via Ghostscript eller tilsvarende programmer. Dette er ofte gratis programvare, så kvaliteten på PDF-en som genereres kan variere. Det er derfor viktig at man vet hva man gjør når man bruker denne typen programmer. Vær nøye med å sette innstillinger slik at fonter blir innbakt og bilder får høy nok kvalitet.

Sjekk

Vi sjekker alle PDFer vi mottar med Enfocus PitStop. Programmet kontrollerer at PDFene tilfredsstiller kravene som er beskrevet over, og at utgangspunktet for det som skal trykkes blir så godt som mulig. Vi vil gi deg tilbakemelding hvis vi får problemer med din fil, og kan gi deg veiledning hvis det skulle behøves.

Har du spørsmål om PDF-generering, ta kontakt og vi hjelper deg!