L

K. Nordahls Trykkeri AS

Rådhusgata 2

8400 Sortland

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send oss mail her ;-)

Få mail om nyheter og arrangementer fra oss!

Signup for newsletter:

w

Trykksaker - Tips

Lever korrekt laget PDF
Ta kontakt
04.10.201613:30 Ørnulf Berthinussen

Generering av pdf-filer

En trykklar PDF vil si en PDF hvor fonter er embedded (”bakt inn” i fila), bilder er høyoppløste (helst 300dpi – 600dpi hvis strek) og informasjon som skal være utfallende ligger 3mm utenfor nettoformatet. Skjæremerker kan gjerne være med, men trengs ikke. Farger bør fortrinnsvis være i CMYK, men RGB vil også fungere, men da vil vi konvertere til CMYK før trykk – og dette medfører ekstrakostnad. For konvertering til CMYK kan Fogra 39 (bestrøket papir) eller Fogra 29 (matt ubestrøket papir) brukes for et godt resultat.

Adobe Acrobat Distiller

En trykklar PDF lages best ved hjelp av Adobe Acrobat Distiller. For å få til det, printer man ut dokumentet på vanlig vis, men istedenfor å printe til en vanlig bordskriver, printer man til en virtuell Adobe-skriver (Adobe PDF) som lager en PDF ut av filen. (Eller man printer til en postscript fil, som man så åpner i Distiller for å konvertere til PDF). Vi anbefaler å bruke PDF-innstillingen ”High Quality Print”. Dette betinger at man har Adobe Acrobat Pro installert på maskinen.

Export som PDF

Når det gjelder genereringen av PDF fra ombrekkingsprogrammer som inDesign, QuarkXpress og lignende så kan dette også gjøres via export-funksjoner innbakt i programmene. Vær da nøye når du går nøye igjennom innstillingene, slik at alle kritiske valg er satt riktig (font embedding, oppløsning, fargevalg, utfall osv.).Vi vil ha PDF som er generert i henhold til PDF/X-4 standard og med bruk av ICC-fargeprofil som beskrevet i første punkt..

Freeware

Windows-, Mac- og Unixbrukere kan også lage PDF vha Ghostscript eller tilsvarende programmer. Dette er ofte gratis programvare, så kvaliteten på PDF-en som genereres kan være så som så. Det er derfor viktig at man vet hva man gjør når man bruker denne typen programmer. Vær nøye med å sette innstillinger slik at fonter blir embedded og bilder får høy nok kvalitet.

Sjekk

Vi sjekker alle PDFer vi mottar med Enfocus PitStop. Dette sikrer at vi får kontrollert at PDFene tilfredsstiller kravene som er beskrevet over, og at utgangspunktet for det som skal trykkes blir så bra som mulig. Vi vil gi deg tilbakemelding hvis vi får problemer med din fil, og kan gi deg veiledning hvis det skulle behøves.

Ta kontakt hvis du skulle ha noen spørsmål i forbindelse med PDF-generering, så hjelper vi deg så godt vi kan!