Informasjon om filoppsett

Oppløsning og farger
Under følger en nyttig sjekkliste i forbindelse med oversendelse av filer til K. Nordahls Trykkeri AS.

• Trykkjobber: Levér filen i 100% størrelse med 3 mm utfallende trykk, ikke passmerker og alle sider i samme fil.

• Plottejobber: Levér filen i 10% størrelse med 0,5 mm bleed (vi forstørrer til 5mm).

• Ved bruk av Pantone-farger, benytt Pantone Solid Coated (eks. PMS 485c) 

• Angi Pantone eller send oss prøvetrykk.

• Vektorisér alle fonter og kurver. 

• Sjekk oppløsning: 

• Arktrykk: 300dpi


• Avistrykk: 200dpi

• Storformat/plotter:
 For bilder fra 0,5 m til 5 m: 150-100 dpi i full størrelse (100%)
For bilder fra 5 m til 10 m: 100-70 dpi i full størrelse (100%)
For bilder fra 10 m til 50 m: 50-20 dpi i full størrelse (100%) 

• Bruk PDF-standard: PDF/X-4
Alle jobber skal konverteres til CMYK, benytt derfor følgende ICC profil:
Bestrøket papir: Coated FOGRA39
Ubestrøket papir: Uncoated FOGRA29

• Filnavn lagres på følgende måte: firmanavn + mål(bxh).

(Eks: Kystverket_850x2200mm.pdf)

Har du spørsmål om filhåndtering, ta kontakt med førtrykksavdelinga vår.

Bildet viser en fargevifte. Illustrasjon