L

K. Nordahls Trykkeri AS

Rådhusgata 2

8400 Sortland

Telefon
+47 76 11 09 80

Epost
Send oss mail her ;-)

w

04.10.201609:41 Ørnulf Berthinussen

Svanemerket:

K. Nordahls Trykkeri AS har siden 2012 vært sertifisert i henhold til Nordisk Miljømerkelisens kriterier for produksjon av trykksaker. Denne miljøsertifiseringen angir at kravene til bærekraftig produksjon og trygge, gjenvinnbare produkter er oppfylt. Våre produkter bærer derfor Svanemerket. Vi har full oversikt over kraftforbruk, innkjøp av råvarer og håndtering av avfall. Vi forurenser ikke miljøet og har avtale med lokale aktører som har godkjent mottak av alle typer avfall.

Trykt i Norge:

Trykt i Norge-merket er utviklet av Grafisk bransjeforening i samarbeid med Norsk Grafisk Leverandørforening. Dette merket signaliserer at produktet er kortreist og produsert av en miljøbevisst, lokal bedrift som bidrar til et livskraftig næringsliv i lokalsamfunnet. Trykt i Norge-merket finner du på produkter levert av K. Nordahls Trykkeri AS.